Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Trung Đức;  Advisor : Lê Đức Dũng (2017)

  • Tổng quan nhiên liệu sinh khối cho phát điện ở Việt Nam, tình hình nghiên cứu công nghệ đốt kèm sinh khối trong lò hơi nhà máy nhiệt điện đốt than. Công nghệ cháy hỗn hợp sinh khối và bột than trong lò hơi nhà máy nhiệt điện. Cơ sở mô hình hóa quá trình cháy hỗn hợp sinh khối với bột than. Xây dựng mô hình mô phỏng quá trình cháy hỗn hợp sinh khối và bột than sử dụng công cụ ...

  • Thesis


  • Authors : Vũ Văn Quý;  Advisor : Nguyễn Văn Mạnh (2017)

  • Tổng quan về nhà máy nhiệt điện và điều khiển mức nước bình gia nhiệt nước cấp nhà máy nhiệt điện. Mô tả toán học đối tượng điều khiển và phương pháp điều khiển mức nước bình gia nhiệt nước cấp nhà máy nhiệt điện. Thiết kế bộ điều khiển PID để điều khiển mức nước bình gia nhiệt nước cấp và đề xuất cải thiện chất lượng điều khiển bằng bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số PID.

  • Thesis


  • Authors : Phạm Thanh Tú;  Advisor : Lê Đức Dũng (2017)

  • Tổng quan vai trò của các nhà máy nhiệt điện đốt than trong sản xuất điện năng. Ảnh hưởng quá trình cháy nhiên liệu rắn và lỏng đến vấn đề vận hành ổn định của lò hơi. Nghiên cứu các sự cố ngừng lò thường gặp, hiện tượng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.