Thông tin tài liệu


Title: Kiểm thử hướng mô hình và ứng dụng trong phát triển ứng dụng cho điện thoại di động thông minh.
Authors: Ngô Hoàng Thành
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Điện thoại di động; Ứng dụng; Mô hình
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kiểm thử phần mềm và kiểm thử hướng mô hình. Sử dụng công cụ spec explorer để sinh các ca kiểm thử tự động. Thử nghiệm ứng dụng thực tế.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3007
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

66

VIEWS & DOWNLOAD

54

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297032.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297032-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 120,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.