Thông tin tài liệu


Title: Điều tra hiện trạng xả thải và kiểm kê nước thải từ nguồn điểm đổ vào một nguồn tiếp nhận.
Authors: Đỗ Thị Phương Thảo
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: Nước thải; Môi trường
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội quận Cầu Giấy, Hà Nội, về sông Tô Lịch, kiểm kê nguồn thải. Phương pháp thực hiện; quy trình kiểm kê xả thải từ địa bàn quận Cầu Giấy vào sông Tô Lịch. Hiện trạng chất lượng môi trường nước sông Tô Lịch, hiện trạng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận Cầu Giấy và sông Tô Lịch
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3016
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

119

VIEWS & DOWNLOAD

50

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273174.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273174-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 221,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.