Thông tin tài liệu


Title: Quy trình kiểm kê khí thải từ nguồn điểm, nghiên cứu điển hình đối với ngành nhiệt điện đốt than.
Authors: Lê Thị Kim Chung
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: Khí thải; Kiểm kê
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kiểm kê nguồn thải, về ngành nhiệt điện đốt than. Quy trình kiểm kê khí thải từ nguồn điểm. Áp dụng quy trình kiểm kê khí thải đối với nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3020
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

200

VIEWS & DOWNLOAD

116

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273177.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273177-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.