Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn Ngọc Lân
Advisor: Đỗ Khắc Uẩn
Keywords: Chất thải rắn; Quản lý
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất thải rắn. Nêu hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Can Lộc. Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3029
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273963.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273963-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 171,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.