Thông tin tài liệu


Title: Màu hóa ảnh và ứng dụng.
Authors: Vũ Tuấn Minh
Advisor: Lã Thế Vinh
Keywords: Ảnh; Xử lý; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về xử lý ảnh và phân đoạn ảnh. Một số kỹ thuật phân đoạn ảnh. Giải thuật màu hóa ảnh đề xuất sử dụng. Thử nghiệm và đánh giá.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3030
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297038.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297038-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 191,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.