Thông tin tài liệu


Title: Phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản Ilmenit mỏ Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên và mỏ Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Authors: Nguyễn Hồng Hợp
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: Khoáng sản; Khai thác; Môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hoạt động khai thác khoáng sản Ilmenit. Nêu hiện trạng khai thác khoáng sản Ilmenit tại mỏ Cẩm Hòa và mỏ Kỳ Khang, Hà Tĩnh. Đề xuất phương án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác tại mỏ Cẩm Hòa và mỏ Kỳ Khang.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3035
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

70

VIEWS & DOWNLOAD

43

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296132-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 102,77 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296132.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,53 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.