Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng ứng dụng chăm sóc khách hàng trên nền SMS-GateWay.
Authors: Trần Quang Vĩnh
Advisor: Ngô Hồng Sơn
Keywords: Mạng di động; Khách hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về mạng di động và SMS-Gateway. Tổng quan về dữ liệu khách hàng tại Công ty dịch vụ mobifone khu vực 1. Thiết kế và cài đặt ứng dụng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3036
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297071.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297071-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 258,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.