Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giải pháp lên LTE của mạng 3G tại Việt Nam.
Authors: Nguyễn Tiến Sơn
Advisor: Nguyễn Nam Quân
Keywords: Mạng di động
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng thông tin di động. Trình bày về Công nghệ LTE, Công nghệ LTE với băng tần tháp. Nêu nghiên cứu giải pháp ký thuật triển khai mạng LTE.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3041
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272270-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 187,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272270.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,63 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.