Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển từ xa có phản hồi lực trong môi trường truyền thông có trễ.
Authors: Phạm Trường Giang
Advisor: Phạm Việt Phương
Keywords: Hệ thống điều khiển; Ổn định
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hệ thống vận hành từ xa. Lý thuyết thụ dộng và hệ LTI có trễ. Hệ thống vận hành từ xa có phản hồi lực. Ổn định hệ thống vận hành từ xa trễ hằng số trên cơ sở biến sóng. Ổn định hệ thống vận hành từ xa trễ biến thiên bằng bộ lọc tái tạo năng lượng. Mô phỏng trên Matlab-Sumilink.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3043
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295918.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295918-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 170,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.