Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống điều khiển PCS7 cho bình tách dầu thô 3 pha giàn công nghệ trung tâm số 2 mỏ Bạch Hồ. Xí nghiệp khai thác Dầu khí Vietsovpetro
Authors: Trần Hoảng
Advisor: Phan Xuân Minh
Keywords: Hệ điều khiển; Ứng dụng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Simatic PCS7. Tổng quan về giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ. Tổng hợp hệ thống tự động hóa cho bình tách 3 pha bằng hệ PCS7 của hãng Simemens.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3045
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295940.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295940-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 233,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.