Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ điều khiển và giám sát cho hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đạm Phú Mỹ
Authors: Đới Thành Chung
Advisor: Vũ Vân Hà
Keywords: Cung cấp điện; Điều khiển; Giám sát
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhà máy đạm Phú Mỹ. Hệ thống điều khiển hệ thống điện, kết nối hệ thống điều khiển với thiết bị điện thông thường và thông minh. Tổng quan về S7-300 và phần mềm WinCC của Siemen. Lập trình PLC và thiết kế hệ thống giám sát.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3046
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295941.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295941-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 185,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.