Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ thống tự động giám sát cho trạm xử lý nước thải.
Authors: Nguyễn Kim Đô
Advisor: Nguyễn Quang Địch
Keywords: Xử lý nước thải; Giám sát; Tự động hóa
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhà máy xử lý nước thải. Thuyết minh tự động hóa. Thiết bị công nghệ sử dụng trong nhà máy. Thiết kế hệ thống scada cho nhà máy xử lý nước thải.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3047
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295492.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,77 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295492-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 145,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.