Thông tin tài liệu


Title: Vấn đề ước lượng từ thông trong điều khiển trực tiếp momen và điều khiển tựa vector từ thông stator động cơ không đồng bộ.
Authors: Nguyễn Tuấn Thành
Advisor: Nguyễn Văn Liễn
Keywords: Động cơ không đồng bộ; Điều khiển
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Mô hình động cơ không đồng bộ trong không gian vector. Điều khiển trực tiếp momen. Điều khiển tựa vector từ thông stator. Vấn đề ước lượng từ thông.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3051
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296082.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,49 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296082-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 108,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.