Thông tin tài liệu


Title: Phân tích chế độ làm việc và yêu cầu kỹ thuật máy cắt sử dụng trong hệ thống truyền tải điện
Authors: Giang Mạnh Hùng
Advisor: Nguyễn Xuân Hoàng Việt
Keywords: Máy cắt; Truyền tải điện
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về máy cắt trong lưới truyền tải Việt Nam. Tính toán, mô phỏng quá trình đóng - cắt bộ kháng bù ngang. Phân tích, nhận xét về việc đóng máy cắt bộ kháng bù ngang không chọn thời điểm đóng, khi chọn thời điểm đóng, về quá trình cắt bộ kháng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3054
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

73

VIEWS & DOWNLOAD

44

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273280.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273280-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 237,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.