Thông tin tài liệu


Title: Điều tra, phân loại, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp xử lý chất thải phát sinh từ các trang trại nuôi rắn xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Authors: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Advisor: Đỗ Trọng Mùi
Keywords: Chất thải; Xử lý
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về làng nghề rắn Vĩnh Sơn. Nêu hiện trạng chất thải phát sinh từ các trang trại nuôi rắn từ xã Vĩnh Sơn. Đề xuất các biện pháp quản lý và giảm thiểu chất thải phát sinh từ các trang trại nuôi rắn.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3060
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296143-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 123,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296143.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.