Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng phát sinh và quản lý chất thải rắn tại huyện Yên Lạc thuộc tỉnh Vĩnh Phúc - Đề xuất các giải pháp quản lý hữu hiệu.
Authors: Lê Diên Toàn
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: Chất thải rắn; Quản lý
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan chung về chất thải rắn. Nêu phương pháp nghiên cứu, đánh giá hiện trạng phát sinh và quản lý chất thải rắn tại huyện Yên Lạc. Đề xuất các giải pháp quản lý hữu hiệu chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Yên Lạc.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3065
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

73

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296163-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 231,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296163.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.