Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại làng nghề mộc TT Thanh Lãng huyện Bình Xuyên.
Authors: Lê Quang Thành
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: Chăn nuôi; Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hoạt động chăn nuôi gia súc tập trung và các vấn đề môi trường liên quan. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Hiện trạng hoạt động chăn nuôi gia súc tập trung tại tỉnh Nghệ An. Môi trường hoạt động chăn nuôi.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3079
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296297-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 120,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296297.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.