Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng phần mềm QUAL2K trong quản lý chất lượng nước tỉnh Vĩnh Phúc.
Authors: Đỗ Đình Chính
Advisor: Trịnh Thành
Keywords: Nước sông; Chất lượng; Quản lý; Phần mềm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về khu vực nghiên cứu và một số mô hình mô phỏng chất lượng nước sông. Mô hình qual2K. Kết quả thu thập các dữ liệu về địa hình, khí tượng thủy văn và khí tượng; kiểm tra sự tương hợp của mô hình QUL2K đối với khu vực nghiên cứu; ứng dụng mô hình QUAL2K dự báo chất lượng nước sông Cà Lồ.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3082
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

134

VIEWS & DOWNLOAD

36

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296824-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 133,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296824.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.