Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ điều khiển giám sát SCADA – Hệ thống tự động hóa dây chuyền sản xuất cồn chất lượng cao.
Authors: Phạm Mạnh Toàn
Advisor: Đinh Văn Nhã
Keywords: Cồn; Sản xuất; Hệ điều khiển
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ sản xuất cồn. Giới thiệu công đoạn lên men liên tục của Công ty rượu Bình Tây. Thiết kế hệ thống điều khiển cho công đoạn lên men. Xây dựng hệ thống điều khiển giám sát scada cho công đoạn lên men.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3089
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296111.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296111-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 134,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.