Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Authors: Nguyễn Dũng Phương Trung
Advisor: Đỗ Trọng Mùi
Keywords: Chất thải; Quản lý
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất thải nguy hại. Hiện trạng quản lý chất thải nguy hại của tỉnh Vĩnh Phúc. Đề xuất kế hoạch quản lý chất thải nguy hại tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3090
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295769-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 254,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295769.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.