Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển giảm từ thông động cơ đồng bộ nam châm chìm( IPM) ứng dụng cho ô tô điện.
Authors: Phan Đúng
Advisor: Tạ Cao Minh
Keywords: Động cơ đồng bộ; Điều khiển
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về động cơ đồng bộ nam châm chìm (interior permanent magnet motor). Giới thiệu về ô tô điện. Thuật toán giảm từ thông. Mô hình hóa và tính toán các bộ điều khiển. Mô phỏng hoạt động của điều khiển và hệ truyền động.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3091
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296151.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296151-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 91,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.