Thông tin tài liệu


Title: Điều tra lượng chất thải và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường tại các cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc.
Authors: Trịnh Văn Dũng
Advisor: Đỗ Trọng Mùi
Keywords: Chất thải; Ô nhiễm môi trường; Chăn nuôi
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hoạt động chăn nuôi lợn. Nêu hiện trạng chất thải phát sinh từ một số trang trại nuôi lợn tại huyện Vĩnh Tường. Đánh giá mức độ ô nhiễm một số cơ sở nuôi lợn của huyện Vĩnh Tường và đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý phù hợp.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3094
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

106

VIEWS & DOWNLOAD

38

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296162-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 148,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296162.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.