Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển chống rung bằng phương pháp tạo dạng lai.
Authors: Quyền Trường Giang
Advisor: Dương Minh Đức
Keywords: Bộ điều khiển; Chống rung
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu nhu cầu thực tiễn của việc chống rung. Phương pháp tạo dạng lai - hybrid shape. Thuật toán đơn hình. Thiết kế bộ điều khiển hybrid shape.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3095
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296154.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296154-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.