Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc tính động của bộ biến đổi kiểu Back-to-Back cấu trúc module.
Authors: Nguyễn Hồng Sơn
Advisor: Phạm Việt Phương
Keywords: Bộ biến đổi; Đặc tính; Phần mềm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các bộ biến đổi đa mức nguồn áp. Tìm hiểu cấu trúc và các phương pháp điều chế module MMC. Ứng dụng module MMC trong hệ thống HVDC Plus của hãng Siemens. Mô hình hóa và thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống HVDC Plus. Mô phỏng hệ thống HVDC plus sử dụng phần mềm PSCAD.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3097
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296155.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296155-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 148,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.