Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hiện trạng môi trường và xây dựng giải phóng đối với chất thải rắn chợ khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Authors: Đặng Quốc Dũng
Advisor: Huỳnh Trung Hải
Keywords: Chất thải rắn; Quản lý; Chợ; Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quản lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn Việt Nam. Nêu hiện trạng phát sinh và quản lý chất thải rắn tại các chợ khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An. Đề xuất một số giải pháp quản lý chất thải rắn chợ khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3099
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296244-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 285,63 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296244.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.