Ths-Sinh học, Thực phẩm (801)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 801

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Lê Đào Tuấn Anh;  Advisor : Nguyễn Thị Minh Tú; Nguyễn Tiến Đạt (2023)

 • Tổng quan về cây chút chít (rumex acetosa), các hợp chất, thành phần và phương pháp thu nhận polyphenol thành. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Rumex acetosa, nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện tới quá trình chiết.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Thủy;  Advisor : Trương Quốc Phong; Đỗ Mạnh Hưng (2023)

 • Tổng quan về đặc điểm của tinh trùng người, các phương pháp lọc rửa tinh trùng phổ biến hiện nay, sự hình thành nang noãn (nang trứng), kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn,... Vật liệu và phương pháp nghiên cứu: Kết quả nghiên cứu lựa chọn thời gian ủ tinh trùng với dịch nang trứng, xây dựng quy trình lọc rửa, ủ dịch nang trứng,...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Bùi Hoàng Sơn;  Advisor : Nguyễn Mạnh Đạt; Trần Liên Hà (2023)

 • Tổng quan về trehalose, váng sữa và váng sữa lên men, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men váng sữa. Vật liệu và phương pháp phương pháp nghiên cứu xác định khả năng dùng đường trehalose,...Kết quả khảo sát khả năng dùng đường trehalose của hỗn hợp chủng khởi động lên men váng sữa, tối ưu hóa một số điều kiện lên men váng sữa sử dụng đường trehalose, quy trình sản xuất váng sữa lên men...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Đức Duy;  Advisor : Đào Việt Hùng (2023)

 • Tổng quan về tín hiệu điện sinh học, điện tâm đồ, tầm quan trọng của đo điện tim. Đo tín hiệu điện sinh học bằng điện cực không tiếp xúc- các nghiên cứu có liên quan. Đề xuất các giải pháp. Chứng minh tính khả thi của mạch đo điện tim bàng điện cực không tiếp xúc qua thực nghiệm với điện cực mềm.

 • 347854.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Trần, Thu Yên;  Advisor : Trương, Quốc Phong (2023)

 • Tổng quan dịch tễ học bệnh Rubella trên thế giới và trong nước, đặc điểm của virut rubella, các kỹ thuật xét nghiệm phát hiện virut, phát triển que thử nhanh phát hiện virus. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả kiểm tra kháng thể, so sánh que thử từ các loại hạt vàng, nghiên cứu điều kiện chế tạo miếng cộng hợp, đánh giá đặc tính que thử

 • 347839.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Authors : Nguyễn, Cảnh Hồ;  Advisor : Quản, Lê Hà (2023)

 • Tổng quan chlorophyll trong tảo Spirulina, phương pháp tách chiết chlorophyll, bao nang. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu: khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, khảo sát ảnh hưởng của nồng độ dung môi, ảnh hưởng của thời gian trích ly. Kết quả và thảo luận.

 • 347795.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hoàng Thị Mỹ Linh;  Advisor : Vũ Văn Thiệu (2023)

 • Tổng quan về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuẩn đoán bệnh Covid-19. Giới thiệu học máy, mạng nơ-ron, HRNet trong nhận dạng hình ảnh, tổng quan về phương pháp đề xuất. Thực nghiệm dữ liệu, môi trường, đánh giá.

 • 337038.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Minh Thương;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2023)

 • Tổng quan về tầm quan trọng của dinh dưỡng và vấn đề nuôi dưỡng bệnh nhân trong các cơ sở y tế hiện nay. Phân tích, lựa chọn giải pháp và thiết kế hệ thống mạch điện tử. Trình bày kết quả thiết kể và kết quả thiết bị sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiết kế khung máy.

 • 337039.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Hoàng Quang Vinh;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2023)

 • Tổng quan về cơ sinh cơ thể người, một số khái niệm giải phẫu cơ bản mô tả vận động người, thực trạng công tác điều trị phục hồi chức năng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, một số nghiên cứu liên quan và lựa chọn công cụ cũng như công nghệ. Nghiên cứu khả năng ứng dụng của công nghệ Opency và mediapipe trong việc theo dõi chuyển động cơ thể. Xây dựng hệ thống và chạy thử nghiệm.