Ths-Sinh học, Thực phẩm (789)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 789

  • 334180-TT.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Nguyễn Thị Trang;  Advisor : Vũ Thu Trang (2023)

  • Tổng quan về pho mát, pho mát thay thế và xu hướng phát triển thị trường pho mát thay thế trên thế giới, hạnh nhân, cơ chế động tụ và các yếu tối ảnh hưởng đến sự đông tụ protein hạnh nhân và protein sữa; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.

  • 334083.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Vũ Văn Huy;  Advisor : Trương Quốc Phong; Ngô Thu Hường (2023)

  • Tổng quan về tình hình nhiễm vi rút Sởi trên thế giới và ở Việt Nam, các phương pháp chẩn đoán vi rút Sởi; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả.