Ths-Sinh học, Thực phẩm (771)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 771

  • 333992-TT.pdf.jpg
  • -


  • Authors : Đỗ Thị Thanh Hường;  Advisor : Nguyễn Tiến Thành (2022)

  • Tổng quan về protein từ gạo, thu nhận protein gạo bằng phương pháp thủy phân thành phần phi protein, gạo nếp cẩm; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.