Ths-Sinh học, Thực phẩm (652)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 652

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Thị Phương Liên;  Advisor : Cung Thị Tố Quỳnh (2020)

 • Tổng quan tình hình rau củ trên thế giới và Việt Nam, những biến đổi của rau củ sau quá trình thu hoạch, tình hình bảo quản rau củ trong và ngoài nước, phương pháp bảo quản MAP; nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đồng Thị Hương Trầm;  Advisor : Lê Thanh Hà (2014)

 • Tổng quan về chitin, chitinase và cơ chế xúc tác thủy phân chitin về N-Acetyl-D-Glucosamine, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thủy phân chitin thành GlcNAc. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu điều kiện thu nhận và bảo quản enzym chitinase, điều kiện thủy phân chitin của chi chitinase từ penicillium oxalicum 20B,...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Như Quỳnh;  Advisor : Nguyễn Lan Hương (2014)

 • Tổng quan về enzym nattokinase, vi sinh vật tổng hợp nattokinase, một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men chìm sinh tổng hợp nattokinase, khô đậu tương, các phương pháp lên men sinh tổng hợp nattokinase. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng sinh tổng hợp nattokinase từ khô đậu tương; tối ưu điều kiện lên men sinh tổng hợp nattokinasef; nghiên ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Hường;  Advisor : Lê Thanh Hà (2014)

 • Tổng quan Chitinase, chủng nấm mốc penicillium, chitin, N-Acetyl-D=Glucosamin. Nêu cá phương pháp nghiên cứu: phương pháp giữ giống, hoạt hóa giống, chuẩn bị chitin huyền phù,....Kết quả tuyển chọn chủng sinh tổng hợp chitinase, ảnh hưởng một số yếu tố đến quá trình sinh tổng chitinase chủng, so sánh hoạt độ và hiệu suất thủy phân của chủng penicillium oxalicum 20B trước và sau tối ưu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thanh Tùng;  Advisor : Quản Lê Hà (2013)

 • Nghiên cứu xác định điều kiện sấy tảo Spirulina thích hợp. Khảo sát sự biến đổi hàm lượng carotenoid trong qua trình sấy. Đánh giá hàm lượng beta-caroten và khảo sát một số thành phần dinh dưỡng của tảo sau sấy. Xác định tỷ lệ bổ sung bột tảo thích hợp vào lương khô của bộ đội. Sản xuất thử lương khô bổ sung bột tảo và bước đầu đánh giá giá trị dinh dưỡng và cảm quan sản phẩm

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Trang;  Advisor : Nguyễn Lan Hương (2013)

 • Trình bày phân lập vi sinh vật phân hủy mủ thải cao su thiên nhiên. Định tên các chủng lựa chọn bằng kỹ thuật sinh học phân tử 16SrDNA. Khảo sát gen lcp của các chủng lựa chọn. Đánh giá khả năng phân hủy của các chủng lựa chọn. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phân hủy mủ cao su của chủng NMD1 và mẫu Enrichment.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Quốc Vị;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2013)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết cộng hưởng từ. Tạo ảnh cộng hưởng từ. Truyền tin Dicom. Thu nhân và truyền thông dữ liệu ảnh Dicom. Xây dựng phần mềm thu nhận, lưu trữ, truyền thông ảnh Dicom trên máy chủ và ứng dụng cho máy cộng hưởng từ Hitach MRI Airis mate tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc