Ths-Sinh học, Thực phẩm (681)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 681

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Mã Thị Bích Thảo;  Advisor : Vũ Hồng Sơn; Nguyễn Phương (2021)

 • Tổng quan về nước dừa, vi khuẩn acetic và vi khuẩn A.xylinum trong quá trình lên men tạo BC, màng BC của vi khuẩn A.xylinum, các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo màng xenlulo của vi khuẩn A.xylinum; vật liệu phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Thị Mai;  Advisor : Nguyễn Thúy Hường; Nguyễn Thị Xuân Sâm (2021)

 • Tổng quan về dịch tễ học bệnh sởi, các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi, quá trình phát triển vắc xin sởi, sản xuất vắc xin sởi tại POLYVAC, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của virus sởi, một số phải pháp nâng cao qui mô sản xuất vắc xin virus nói chung và vắc xin sởi nói riêng; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Ngô Tiến Thọ;  Advisor : Trương Quốc Phong; Ngô Thu Hường (2020)

 • Tổng quan về tình hình nhiễm rubella trên thế giới và Việt Nam, đặc điểm của virus rubella, các phương pháp chuẩn đoán. Thiết kế que thử nhanh dựa trên phương pháp sắc kĩ miễn dịch; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; nghiên cứu và thảo luận.