Ths-Sinh học, Thực phẩm (751)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 751 tài liệu

 • 223997.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Phượng;  Người hướng dẫn : Phạm, Công Thành (2007)

 • Khảo sát và đánh giá chất lượng của nem chua trên thị trường. Xác địn các thông số kỹ thuật trong từng công đoạn cảu quá trình sản xuất ổn định và nâng cao chất lượng sản xuất nem chua. nâng cao giá trị cảm quan và an toàn vệ sinh thực phẩm nem chua. Xác định thời gian bản quản nem chua.

 • 224008.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Tác giả : Đinh, Sỹ Minh Lăng;  Người hướng dẫn : Nguyễn, Thị Hoài Trâm (2007)

 • Khảo sát, lựa chọn các chủng nấm sợi có khả năng tổng hợp sinh khối chứa lượng chitin, chitosan cao. Nghiên cứu các điều kiện công nghệ thích hợp để lên men nấm sợi trên qui mô phòng thí nghiệm (trên máy lắc và thiết bị 5 lít chọn được thành phần môi trường, điều kiện nuôi cấy tối ưu. Các điều kiện công nghệ để tách chiết Chitin, Chitosan; thu glucosamine từ sinh khối nấm sợi

 • 224006.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Tác giả : Lê, Đức Thông;  Người hướng dẫn : Hà, Văn Thuyết (2007)

 • Nêu đặc điểm sinh lý hoá của dưa chuột. Lựa chọn màng bán thấm thích hợp đối với dưa chuột từ 3 loại màng khác nhau. Nghiên cứu phương pháp tạo độ màng dày thích hợp. Nghiên cứu lựa chọn dộ dày màng thích hợp cho bảo quản dưa chuột ở các nhiệt độ khác nhau. Mối tương quan gữa nhiệt độ bảo quản và độ màng dày. Quy trình bảo quản dưa chuột.

 • 224004.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Tác giả : Nguyễn, Thanh Thuỷ;  Người hướng dẫn : Vũ, Nguyên Thành (2007)

 • Giới thiệu các nội dung: Phân lập, tuyển chọn chủng giống lên men xylose; Xây dựng phương pháp xác định cồn bằng enzyme; Tinh chế và thu hồi enzyme AOX và HRP để thay thế enzyme thương phẩm.

 • 224003.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Tác giả : Nguyễn, Thị Hải Hà;  Người hướng dẫn : Nguyễn, Thị Lâm (2007)

 • Nghiên cứu sự thay đổi hàm lượng lyzin trong bột dinh dưỡng giầu vi chất sau quá trình nấu chín. Xây dựng công thức và hoàn thiện quy trình sản xuát bột dinh downgx giầu vi chất có bổ sung lyzin. Đánh giá chất lượng bột dinh dưỡng giầu vi chất có bổ sung lyzin sản xuất trên dây chuyền công nghiệp. Theo dõi chất lượng bột dinh dưỡng giầu vi chất có bổ sung lyzin theo thời gian bảo quản. ...

 • 224002.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Tác giả : Bùi, Thị Minh Tâm;  Người hướng dẫn : Trần, Thị Mai (2007)

 • Khảo sát một số chỉ tiêu của tinh bột sắn để lựa chọn nguyên liệu cho nghiên cứ tinh bột biến tính. nghiên cứu đặc điểm tính chất và cấu trúc của tinh bột sắn nguyên liệu và tính chất liên quan đến quá trình biến tính tinh bột. Đánh giá so sánh chất lượng sản phẩm với tinh bột oxy hoá nhà máy giấy ngoại nhập. Xây dựng quy trình sản xuất tinh bột oxy hoá sử dụng cho công nghiệp sản...

 • 224000.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Tác giả : Nguyễn, Trung Dũng;  Người hướng dẫn : Hà, Văn Thuyết (2007)

 • Nghiên cứu qui trình sản xuất sữa vừng dạng thực phẩm chức năng phòng, chống quá trình oxy hoá và phòng chống bệnh: Nghiên cứu tỷ lệ và thành phần phối trộn nguyên liệu, Ảnh hưởng cả các yếu tố công nghệ đến chất lượng và thành phần của sữa. Đánh giá ảnh hưởng cảu yếu tố công nghệ đến khả năng duy trì các hoạt chất sinh học trong sữa. đưa ra qui trình sản xuất đồ ướng bổ dưỡng từ ...

 • 223999.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Tác giả : Nguyễn, Trung Hiếu;  Người hướng dẫn : Bùi, Quang Thuật (2007)

 • Phân tích đánh giá và lựa chọn loại nguyên liệu cho sản xuất hương liệu dạng bột. Lựa chọn công nghệ tạo hương dạng bột bằng phương pháp hấp phụ hương và phương pháp vi nang phân tử. Xây dựng quy trình công nghệ tạo hương dạng bột từ Cychodextrin

 • 223998.pdf.jpg
 • Theses & Dissertation (Luận án – Luận văn)


 • Tác giả : Phan, Thanh Bình;  Người hướng dẫn : Nguyễn, Duy Thịnh (2007)

 • Trình bày 5 thí nghiệm, 2 thí nghiệm lên men, 3 thí nghiệm sấy trong đó có 4 thí nghiệm 2 yếu tố (2 thí nghiệm len men, 2 thí nghiệm sấy) các công thức được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (9 công thức), 1 thí nghiệm sấy 1 yếu tố gồm 5 công thức. Mỗi công thức được lặp lại 3 lần.