Ths-Sinh học, Thực phẩm (621)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 621 tài liệu

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Dương Thị Thanh Thảo;  Người hướng dẫn : Vũ Thu Trang (2020)

 • Tổng quan thị trường sữa và tiềm năng phát triển sản phẩm phô mai tại Việt Nam, phô mai và phân loại phô mai, quy trình sản xuất Mozzarella và những yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm; nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả và thảo luận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Hà Ngọc Linh;  Người hướng dẫn : Đỗ Biên Cương (2014)

 • Tổng quan chất kìm hãm tyrosinase. Nêu vật liệu và các phương pháp nghiên cứu (phương pháp xác định hoạt tính kìm hãm tyrosinase, xác định tổng hàm lượng peptide,...). Kết quả lựa chọn nguyên liệu thu nhận, làm sạch, tính chất, khả năng ứng dụng của chất kìm hãm tyrosinase; điều kiện thủy phân đậu tương kìm hãm tyrosinase

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Trần Thị Ngoan;  Người hướng dẫn : Nguyễn La Anh; Hô Phú Hà (2014)

 • Tổng quan về vi khuẩn lactic, probiotic, gamma-aminobutyric acid. Giới thiệu môi trường và các phương pháp nghiên cứu. Nêu kết quả lựa chọn chủng vi khuẩn lactic sinh tổng hợp GABA, đánh giá khả năng probiotic của chủng NCDC3, ứng dụng chủng lactobacillus plantarum NCDC3 trong sản xuất thực phẩm lên men từ dịch chiết cacsm gạo giàu GABA

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Nguyễn Đình Hóa;  Người hướng dẫn : Cung Thị Tố Quỳnh (2014)

 • Tìm hiểu chung về rau gia vị, về tinh dầu, phương pháp thu nhận tinh dầu bằng chưng cất lôi cuốn hơi nước, tổng quan về phương pháp phân tích thành phần hóa học tinh dầu bằng sắc khí...Nêu các phương pháp nghiên cứu, kết quả chứng cất thu nhận và đánh giá chất lượng tinh dầu, kết quả phân tích thành phần hóa học của tinh dầu, tách chiết và xác địnhh thành phần tạo mùi chính,...