Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Đình Trung;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2014)

 • Giới thiệu lịch sử nghiên cứu về tim, tình hình nghiên cứu trong ngoài nước. Giải phẫu tim và tín hiệu tim loạn nhịp. Cơ sở toán học và các phương pháp phân tích tín hiệu y sinh. Ứng dụng xử lý tín hiệu tim loạn nhịp và ứng dụng phân tích quang phổ tín hiệu tim loạn nhịp

 • Thesis


 • Authors : Trần Ngọc Quỳnh;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2014)

 • Trình bày một số vấn đề cơ bản liên quan đến lọc máu và dịch lọc trong kỹ thuật thận nhân tạo. Đưa ra cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thiết bị, ứng dụng thử nghiệm dịch sản phẩm tại cơ sở y tế và kết quả nhiệm vụ đã thực hiện được.

 • Thesis


 • Authors : Lê Xuân Cảnh;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2014)

 • Khảo sát nhu cầu cần thiết của cân bệnh nhân người lớn trong việc điều trị cho bệnh nhân nặng tại bệnh viện Bạch Mai. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hoàn chỉnh cân điện tử dành cho bệnh nhân trẻ em.

 • -


 • Authors : Nguyễn Đăng Thân;  Advisor : Nguyễn Hữu Phát (2018)

 • Tổng quan về ngành phục hồi chức năng. Lý thuyết giải phẫu chi dưới. Thiết kế và gia công cơ khí. Thiết kế mạch điều khiển. Thử nghiệm hệ thống

 • -


 • Authors : Phạm Nguyễn Mỹ Lộc;  Advisor : Vũ Duy Hải (2017)

 • Nêu hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, các hệ thống ứng dung CNTT trong bệnh viện, vấn đề trao đổi dữ liệu bệnh án điện tử. Nghiên cứu mô hình bệnh án điện tử đa phương tiện I-EMR trong hệ thống thông tin quản lý bệnh viện. Nghiên cứu chuẩn kết nối DICOM với hệ thống I-EMR. Nghiên cứu phần mềm và ứng dụng thực tế.