Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • -


 • Authors : Tống Huy Toàn;  Advisor : Vũ Duy Hải (2018)

 • Tổng quan công nghệ RFID, ứng dụng công nghệ RFID trong hệ thống y tế. Các khối chức năng đầu đọc RFID, các chức năng chính của phần mềm quản lý bệnh án điện tử. Triển khai và thực thi thiết kế.

 • -


 • Authors : ĐỗTrình Sa;  Advisor : Nguyễn Việt Dũng (2019)

 • Tổng quan về vấn đề nhận dạng hành động. Nêu kĩ thuật nhận dạng hành động dựa trên phương pháp phân tích đặc trưng chuyển động. Đưa ra kết quả mô phỏng và đánh giá

 • -


 • Authors : Nguyễn Phương Ngọc;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2019)

 • Tổng quan thuật toán điều khiển PID, thiết kế bộ điều khiển PID, truyền nhiệt, thiết bị và một số tiêu chuẩn y tế. Phân tích và lựa chọn phương án thiết kế máy ủ ấm dịch truyền. Thiết kế chi tiết máy ủ ấm dịch truyền. Chế tạo và thử nghiệm thiết bị.

 • -


 • Authors : Vũ Quang Hưng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2019)

 • Nghiên cứu tổng quan về thiết bị theo dõi bệnh nhân. Nghiên cứu về thiết bị theo dõi bệnh nhân đa thông số MP600N. Thiết kế, xây dựng và triển khai hạ tầng mạng cho hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương