Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Phương Ngọc;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2019)

  • Tổng quan thuật toán điều khiển PID, thiết kế bộ điều khiển PID, truyền nhiệt, thiết bị và một số tiêu chuẩn y tế. Phân tích và lựa chọn phương án thiết kế máy ủ ấm dịch truyền. Thiết kế chi tiết máy ủ ấm dịch truyền. Chế tạo và thử nghiệm thiết bị.