Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Đăng Thân;  Advisor : Nguyễn Hữu Phát (2018)

  • Tổng quan về ngành phục hồi chức năng. Lý thuyết giải phẫu chi dưới. Thiết kế và gia công cơ khí. Thiết kế mạch điều khiển. Thử nghiệm hệ thống

  • -


  • Authors : Tống Huy Toàn;  Advisor : Vũ Duy Hải (2018)

  • Tổng quan công nghệ RFID, ứng dụng công nghệ RFID trong hệ thống y tế. Các khối chức năng đầu đọc RFID, các chức năng chính của phần mềm quản lý bệnh án điện tử. Triển khai và thực thi thiết kế.