Search

Current filters:


Discover

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Đức Lịch Sử;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2014)

  • Đại cương về điện châm. Các dòng điện dùng trong điều trị. Nghiên cứu về các dạng sóng thường dùng trong điện châm. Phân tích thiết kế sơ đồ nguyên lý cho sản phẩm.