Search

Current filters:


Discover

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hải Tuyên;  Advisor : Nguyễn Thái Hà (2014)

  • Giới thiệu chung về X-Quang vú. Phân loại vùng nghi ngờ ung thư dựa trên các đặc trưng. Kết quả cơ sở dữ liệu ảnh X-quang vú, khoanh vùng ảnh, tính toán và lựa chọn đặc trưng, phần mềm lập trình và giao diện chương trình.