Search

Current filters:


Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2011)

  • Trình bày những kiến thức cơ bản về sóng điện não. Cơ sở thiết kế bộ thu nhận và xử lý sóng điện não. Tính toán thiết kế thiết bị thu nhận và xử lý sóng điện não. Thử nghiệm và đánh giá độ tin cậy của thiết bị.