Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Đức Lịch Sử;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2014)

 • Đại cương về điện châm. Các dòng điện dùng trong điều trị. Nghiên cứu về các dạng sóng thường dùng trong điện châm. Phân tích thiết kế sơ đồ nguyên lý cho sản phẩm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Hải;  Advisor : Nguyễn Thái Hà (2014)

 • Tổng quan về hệ thống thông tin y tế. Phân tích hệ thống - các yêu cầu đạt được: về chi phí, công nghệ, quản trị, tính tương thích...Nêu các giải pháp thiết kế hệ thống PACS, video conference, hệ thống IP telephony...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hải Tuyên;  Advisor : Nguyễn Thái Hà (2014)

 • Giới thiệu chung về X-Quang vú. Phân loại vùng nghi ngờ ung thư dựa trên các đặc trưng. Kết quả cơ sở dữ liệu ảnh X-quang vú, khoanh vùng ảnh, tính toán và lựa chọn đặc trưng, phần mềm lập trình và giao diện chương trình.

 • Thesis


 • Authors : Cù Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2014)

 • Nghiên cứu, đánh giá tính năng kỹ thuật của một số dòng máy lắc máu kèm cân nhập khẩu đang sử dụng tại Viện huyết học truyền máu Trung ương. Đưa ra phương án thiết kế chế tạo thiết bị sử dụng vi điều khiển Atemaga32 để điều khiển cơ cấu lắc, kiểm soát lượng máu lấy được và hiển thị lên trên màn hình LCD.