Search

Current filters:Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Long;  Advisor : Trịnh Quang Đức (2016)

  • Giới thiệu về kỹ thuật tạo ảnh siêu âm, tia siêu âm hội tụ và siêu âm phẳng, sự ảnh hưởng của hình thái siêu âm tới chất lượng hình ảnh. Tổng quan về trường siêu âm hội tụ. Xây dựng thuật toán mô phỏng trường siêu âm.