Search

Current filters:


Discover

Subject
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : ĐỗTrình Sa;  Advisor : Nguyễn Việt Dũng (2019)

  • Tổng quan về vấn đề nhận dạng hành động. Nêu kĩ thuật nhận dạng hành động dựa trên phương pháp phân tích đặc trưng chuyển động. Đưa ra kết quả mô phỏng và đánh giá