Search

Current filters:


Discover

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Vũ Quang Hưng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2019)

  • Nghiên cứu tổng quan về thiết bị theo dõi bệnh nhân. Nghiên cứu về thiết bị theo dõi bệnh nhân đa thông số MP600N. Thiết kế, xây dựng và triển khai hạ tầng mạng cho hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương