Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Phương Ngọc;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2019)

  • Tổng quan thuật toán điều khiển PID, thiết kế bộ điều khiển PID, truyền nhiệt, thiết bị và một số tiêu chuẩn y tế. Phân tích và lựa chọn phương án thiết kế máy ủ ấm dịch truyền. Thiết kế chi tiết máy ủ ấm dịch truyền. Chế tạo và thử nghiệm thiết bị.

  • -


  • Authors : Vũ Quang Hưng;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2019)

  • Nghiên cứu tổng quan về thiết bị theo dõi bệnh nhân. Nghiên cứu về thiết bị theo dõi bệnh nhân đa thông số MP600N. Thiết kế, xây dựng và triển khai hạ tầng mạng cho hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương