Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nhâm Quý Linh;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2014)

  • Khảo sát nhu cầu cần thiết của cân bệnh nhân trẻ em trong việc điều trị cho bệnh nhân nặng tại bệnh viện Nhi Trung ương. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hoàn chỉnh cân điện tử dành cho bệnh nhân trẻ em.