Search

Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Xuân Cảnh;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2014)

  • Khảo sát nhu cầu cần thiết của cân bệnh nhân người lớn trong việc điều trị cho bệnh nhân nặng tại bệnh viện Bạch Mai. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hoàn chỉnh cân điện tử dành cho bệnh nhân trẻ em.