Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá tình trạng phú dưỡng của một số hồ trên địa bàn Hà Nội và đề xuất giải pháp quản lý.
Authors: Vũ Thu Hiền
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: Hồ nước; Ô nhiễm; Chất lượng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hiện tượng phú dưỡng của các hồ, phân loại phú dưỡng và chỉ số đánh giá mức độ phú dưỡng, về chất lượng nước và sự phú dưỡng tại các hồ ở Hà Nội. Diễn biến phú dưỡng tại các hồ Hà Nội. Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3100
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

164

VIEWS & DOWNLOAD

86

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296247-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 366,12 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296247.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.