Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ tích hợp xử lý nước thải chế biến cao su kết hợp thu Biogas.
Authors: Trần Phước Long
Advisor: Nguyễn Ngọc Lân
Keywords: Nước thải công nghiệp; Xử lý
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ngành công nghiệp cao su và cơ sở lý huyết phương pháp MAP, phương pháp xử lý yếm khí. Nêu các phương pháp nghiên cứu xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp xử lý yếm khí. Kết quả khảo sát xử lý COD và NH4+-N bằng phương phpas kết tủa MAP khi sử dụng hỗn hợp MgSO4.7H2O và NaPO4.12H2O,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3101
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273966.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273966-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 171,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.