Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lập kế hoạch quản lý chất thải nguy hại tại Khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang.
Authors: Dương Thị Hòa
Advisor: Trịnh Thành
Keywords: Chất thải; Quản lý; Khu công nghiệp
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất thải nguy hại và phương pháp quản lý. Nêu hiện trạng quản lý chất thải nguy hại tại khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang. Đề xuất lập kế hoạch quản lý chất thải nguy hại của Khu công nghiệp.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3103
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273973.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273973-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 119,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.