Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các biện pháp quản lý tận thu các phế phẩm nông nghiệp trên địa bàn một huyện.
Authors: Nguyễn Thị Mẫn
Advisor: Trần Thành
Keywords: Nông nghiệp; Phế phẩm; Quản lý
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tận thu phế phẩm nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam. Hiện trạng phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Lý nhân. Đề xuất biện pháp quản lý tận thu các phế phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Lý nhân
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3105
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273974.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273974-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 207,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.