Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản ký chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Authors: Phạm Thị Quỳnh Nga
Advisor: Trịnh Thành
Keywords: Chất thải rắn; Quản lý
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hiện trạng chất thải rắn. Đánh giá hiện trạng phát sinh và quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Nghi Lộc.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3106
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296265-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 129,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296265.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.