Thông tin tài liệu


Title: Kiểm toán chất thải và đề xuất các giải pháp giảm thiểu chất thải cho Công ty cổ phần giày Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.
Authors: Hà Hữu Tùng
Advisor: Tưởng Thị Hội
Keywords: Chất thải; Kiểm toán; Giảm thiểu
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ngành da giày, những vấn đề về môi trường đối với ngành sản xuất da giày trên thế giới và Việt Nam. Tiến hành kiểm toán chất thải đối với Công ty cổ phần giầy Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc. Đề xuất và xây dựng các giải pháp giảm thiểu, xử lý chất thải, tính toán chi phí và đánh giá các lợi ích.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3108
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273980.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273980-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 226,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.