Thông tin tài liệu


Title: Điều tra, đánh giá và dự báo các nguồn chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại công nghiệp phục vụ công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường tại tỉnh Hà Tĩnh.
Authors: Phạm Xuân Đức
Advisor: Nguyễn Đức Quảng
Keywords: Chất thải rắn; Ô nhiễm môi trường; Quản lý
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan chất thải rắn công nghiệp, tình hình phát sinh. Điều tra, đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nguy hại và chất thải rắn (CTR) công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả nghiên cứu xác định khối lượng CTR và CTR nguy hại công nghiệp phát sinh hiện tại - hệ số phát thải và dự báo đến năm 2020, đề xuất biện pháp quản lý CTR và CTR nguy hại công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3112
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296275-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 164,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296275.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.